Producte que garanteix un tipus d’interès fins a la jubilació podent a més a més cobrir capitals addicionals de mort i invalidesa absoluta i permanent.

PÚBLIC OBJECTIU:

 • Mantenir el nivell de vida a partir de la jubilació
 • El millor tracte fiscal
 • Alta rendibilitat
 • Gran ventall de possibilitats d’inversió
 • Buscar disciplina en l’estalvi

AVANTATGES:

 • El major avantatge que trobem és l’estalvi fiscal. Les aportacions realitzades als plans de pensions redueixen la base imposable general de l’IRPF del titular amb una sèrie de limitacions.

CONTINGÈNCIES:

 • Jubilació o situació similar
 • Mort
 • Incapacitat permanent total i absoluta
 • Atur de llarga durada
 • Malaltia greu

GARANTIES:

 • Jubilació: Provisió matemàtica estalvi
 • Mort: Provisió + 5%
 • IPT IAP: Provisió matemàtica estalvi
 • Atur: Valor mercat actius assignats
 • Malaltia greu: Valor mercat actius assignats

CARACTERÍSTIQUES:

 • Aportació mínima: 42€/mes
 • Aportació màxima: 10000€/any (fins 50 anys), 12500€/any (+ de 50 anys) o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i de les activitats econòmiques percebudes individualment en l’exercici. A partir dels 50 anys aquest percentatge serà del 50%.
 • Aportacions extraordinàries: a partir de 300€
 • Edat contractació: mínima 18 anys fins màxima 65 anys
 • Duració mínima: 1 any
 • Revalorització de primes: 0% a 5% geomètric