Banasegur és una Corredoria d’assegurances autoritzada per la Direcció General d’Assegurances amb el nº J1379, amb CIF A25204611 i Email banasegur@banasegur.com

La nostra companyia té contractada una pòlissa de Responsabilitat Civil i una Assegurança de Caució segons la legislació vigent.

A Banasegur complim escrupolosament amb la Llei de Mediació d’Assegurances i Reassegurances Privades 26/2006 que regula el nostre sector.

De la mateixa manera, complim amb tot el que assenyala la Llei 36/2006 de la prevenció de blanqueig sobre capitals i finançament del terrorisme.

També garantim la màxima confidencialitat i protecció de les dades dels nostres clients d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal