Combinació de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil i de cobertures voluntàries en funció del tipus d'embarcació.

Què és i a qui va dirigit?

Embarcacions a vela o motor d’ús particular

Responsabilitat Civil

Assegurança de danys

Assistència marítima