Constitueix un garantia econòmica que en diferents activitats empresarials substitueix l'aval bancari sense necessitat d'augmentar el risc bancari de l'empresa

Garanties de contracte (Licitació i Execució)

Concessions o contractes d’obra que s’adjudiquen per mitjà de concurs o subhasta.

Garanties duaneres

Entrada i posterior sortida de béns en un país

Garanties per agències de viatges

Garanties per immobiliàries