Assegurança de vida que garanteix per tota la duració del contracte un interès mínim més un interès addicional garantit per semestres naturals.

PÚBLIC OBJECTIU:

 • Buscar disciplina en l’estalvi
 • Mantenir el nivell de vida en el futur (salvar IPC)
 • Rendibilitat total molt atractiva amb bones garanties
 • Bona liquiditat a mig termini
 • Constituir fons d’estudis (fills, néts...)
 • Constituir fons pel cònjuge

GARANTIES:

SUPERVIVÈNCIA: En aquest cas se li pagarà al prenedor del contracte una renta vitalícia al venciment o abans, sempre que hagin transcorregut un mínim de 10 anys. El càlcul de la renta serà en base a la quantitat de la reserva constituïda en el moment esmentat.

MORT: En aquest cas es pagarà el valor del fons acumulat que tingués constituït en el moment de produir-se el succés més un 5%.

CARACTERÍSTIQUES:

 • Aportació mínima: 30€/mes
 • Aportació màxima: 8000€/any
 • Aportacions extraordinàries: 300€
 • Edat contractació: 16 a 75 anys
 • Duració mínima: 1 any
 • Revalorització de primes: 0% a 5% geomètric

LIQUIDITAT:

 • Rescat total o parcial a partir del primer any.
 • Reducció i augment de primes.

MOBILITZACIONS: Es permet la mobilització, sense costos per l’assegurat.

AVANTATGES FISCALS:

Contractant aquest producte gaudeix de les següents avantatges fiscals al constituir una renta vitalícia, sempre que la prima inicial tingui una antiguitat igual o superior a 10 anys.

 1. No tributarà pel rendiment de capital que s’ha generat durant el període transcorregut des de la primera prima fins la constitució de la renta vitalícia. En aquest sentit li recordem que la tributació habitual d’altres productes financers és del 21% sobre la diferència entre el que ja està pagat i el saldo final.
 2. La renta que percebi gaudeix d’importants exempcions fiscals en funció de la seva edat en el moment de constitució de la renta, podent arribar a tributar només fins el 1,44% de la renda percebuda. En el següent gràfic es mostra la tributació en funció de l’edat del rendista en el moment de la constitució.