El tractament assegurador de les flotes és un problema complex que en mans d'especialistes es simplifica notablement.

Les tarifes més competitives

Reducció de costos.

Simplificació administrativa. Enllaç web del prenedor per la seva pròpia gestió documental i control de sinistres i rebuts.

Control i gestió asseguradora de la flota.

Control de la sinistralitat per poder accelerar futures decisions.

Gamma de productes

  • Camions
  • Furgonetes
  • Cotxes
  • Autobusos
  • Vehicles Agrícoles
  • Vehicles Industrials