Analitzem les possibles reclamacions que vostè o la seva empresa poden haver d'afrontar i li oferim les millors solucions asseguradores que hi ha al mercat.

Empara les reclamacions de tercers en qualsevol sector de l’economia productiva, incloent tot tipus d’activitats empresarials, industrials, comercials, professionals, recreatives o d’oci.

Segones capes

Productes específics

Cobertura completa davant els riscos personals i financers als que s’enfronta un administrador o directiu en l’exercici de la seva activitat, amb un condicionat clar i comprensible

Cobertures àmplies i flexibles ajustades a les exigències establertes en la Llei 26/2007 de Responsabilitat Mediomabiental

Gamma de productes

  • Responsabilitat Civil
  • Responsabilitat Civil Professional
  • Responsabilitat Administradors i Directius
  • Responsabilitat Medioambiental