Els possibles impagaments que pot patir el seu negoci constitueixen potser el factor de risc més greu que pot comprometre el seu futur.

BANASEGUR recolza a les empreses en les seves vendes a crèdit tant a nivell nacional com internacional mitjançant una excel·lent eina dissenyada per prevenir possibles contingències i les conseqüències que una insolvència podria provocar-li. Per això li brinda una protecció total per la seva empresa del risc d’impagament de les vendes a crèdit.

Banasegur col·labora amb totes les companyies asseguradores que comercialitzen aquest producte.

La nostra funció com a mediadors inclou tota una gama de serveis:

  • Selecció de tipus de cobertura més idònia per la seva empresa.
  • Selecció de la companyia asseguradora més adequada al seu negoci. Anàlisi, negociació per contractar les millors condicions del mercat i estudi previ de la seva cartera de clients.
  • Gestió de riscos
  • Sinistres: Assessoria, negociació i defensa dels seus interessos
  • Servei de recobraments per deutes no garantits