Producte de risc, que garanteix el pagament del capital pactat als beneficiaris, en cas de produir-se la mort de l’assegurat dins del període de cobertura.

Existeix un ventall de possibilitats de contractació, mitjançant garanties complementàries, per adaptar-se a qualsevol necessitat del nostre assegurat.

PÚBLIC OBJECTIU:

 • TENIR OBLIGACIONS FINANCERES PENDENTS: HIPOTEQUES, PRÉSTECS, DEUTES DE NEGOCI, ETC…
 • SER RESPONSABLE ECONÒMICAMENT DEL MANTENIMENT D’ALTRES PERSONES.
 • TENIR FILLS CURSANT ESTUDIS.
 • PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA LA REDUCCIÓ D’INGRESSOS QUE SUPOSI NO PODER TREBALLAR (INVALIDESA)
 • PAGAMENT D’IMPOSTOS
 • ACORDS ACCIONISTES/SOCI

GARANTIES:

PRINCIPAL: Pagament als beneficiaris del capital contractat en cas de mort de l’assegurat.

COMPLEMENTÀRIES: Segons la garantia contractada, bestreta del capital principal o capital addicional al principal.

 • Doble capital per mort en accident: 
  Cobreix per un capital addicional igual al principal, en cas de mort per accident.
   
 • Triple capital per mort en accident de circulació:
  Cobreix per un capital addicional igual al principal, en cas de mort per accident de circulació.
   
 • Incapacitat permanent i absoluta:
  Cobreix la incapacitat absoluta per qualsevol causa que impedeixi a l’assegurat el desenvolupament de qualsevol treball remunerat.
 • Doble capital per incapacitat permanent i absoluta per accident:
  Cobreix per un capital addicional igual al principal la incapacitat absoluta en cas d’accident per qualsevol causa que impedeixi a l’assegurat el desenvolupament de qualsevol treball remunerat.
   
 • Triple capital per incapacitat permanent i absoluta per accident de circulació:
  Cobreix per un capital addicional igual al principal, en cas d’incapacitat permanent i absoluta per accident de circulació.