Estem al teu costat

Al mercat des de 1989, Banasegur ha estat sempre al costat de les empreses per les que treballa amb la finalitat d’anticipar-se a les seves necessitats.

El nostre secret consisteix en mantenir una actitud proactiva informant als nostres clients sobre les oportunitats del mercat assegurador i facilitant una operativa de treball que ens permeti crear assegurances adequades per ells.

Treballem com una extensió de l’organització dels nostres clients i som capaços de convertir-nos en un departament més de la seva empresa a partir d’una relació de total confiança mútua amb ells.

Així treballem

Els valors que regeixen l’activitat de Banasegur són la professionalitat, l’objectivitat, la ètica, la transparència i la qualitat de servei al client. Aquests principis es sostenen en els següents punts:

1. Banasegur té el deure de realitzar una anàlisi professional suficient com per poder recomanar als seus clients la contractació de les assegurances que responguin a les seves necessitats.

2. Banasegur ha d’informar al client sobre els seus deures, drets i obligacions en relació amb els contractes d’assegurances subscrits per la seva mediació professional. 

3. Banasegur ha d’assistir al client sobre qualsevol dret derivat de la contractació de l’assegurança, en particular en la tramitació de sinistres. 

4. Banasegur guarda el secret professional de qualsevol informació obtinguda dels seus clients i sobre la qual no tingui autorització dels mateixos per la seva utilització o divulgació.

5. Banasegur promou solucions amistoses en cas de discrepàncies entre els seus clients i les entitats asseguradores per evitar contenciosos perjudicials per les dues parts.

6. Banasegur assumeix el compromís de formar adequadament als seus empleats, tan al personal propi com als col·laboradors, per a que ofereixin un servei de qualitat i un valor afegit al client.