Des de les cobertures més bàsiques fins a la cobertura a tot risc adaptem les necessitats de la seva empresa a l'assegurança que més se li adapti. Perquè res quedi a l'atzar.

Estudi de plantejaments alternatius..

Tractament de riscos específics.

Control i regularització de capitals, stocks i mercaderies flotants.

Enginyeria pròpia per la valoració de maquinària, existències i mesures de seguretat.

Defensa i reclamació legal

Gestió del risc: cost de primes i cost de franquícies

Gamma de productes

  • Tot risc
  • Danys materials
  • Multirisc Industrial