Dipòsit que garanteix cada any natural el tipus d’interès màxim que determini la DGSFP pel càlcul de les provisions matemàtiques i al mateix temps possibilita l’obtenció d’una rendibilitat via participació en beneficis.

PÚBLIC OBJECTIU:

  • Buscar disciplina en l’estalvi
  • Mantenir el nivell de vida en el futur (salvar IPC)
  • Rendibilitat total molt atractiva amb bones garanties
  • Bona liquiditat a mig termini
  • Constituir fons d’estudi (fills, néts...)
  • Constituir fons pel cònjuge

GARANTIES:

SUPERVIVÈNCIA: En aquest cas la companyia pagarà al beneficiari del contracte el capital garantit.

MORT: En aquest cas es pagarà al beneficiari el valor de reserva que tingués constituïda en el moment de produir-se el succés més un capital fix depenent de la política de la companyia.