Assegurances especialment dissenyades per al sector de la construcció i l'enginyeria.

Assegurament integral de projectes d’edificació i obra civil, tant durant la seva execució o al finalitzar la mateixa.

Protecció per a béns d’equips i béns tecnològics.

Assegurament de danys en averia de maquinària fixa de producció i equips electrònics.

Productes específics per maquinària mòbil, inclòs risc de circulació.

Gamma de productes

  • Tot risc construcció
  • Tot risc muntatge
  • Decennal de danys
  • Averia de maquinària
  • Equips electrònics