Producto específico para la propiedad forestal.

Coníferes, frondoses i arbustives

Garanties d’incendi, vent huracanat i inundació-pluges torrencials

Despeses necessàries per la repoblació i regeneració de la massa forestal