Els possibles impagaments que pot patir el seu negoci constitueixen potser el factor de risc més greu que pot comprometre el seu futur.
Constitueix un garantia econòmica que en diferents activitats empresarials substitueix l'aval bancari sense necessitat d'augmentar el risc bancari de l'empresa