Solicítanos información

Utiliza el formulario o envíanos un email a banasegur@banasegur.com si quieres ponerte en contacto con nosotros.

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i remetre-li informació comercial dels nostres productes i serveis, fins i tot per mitjans electrònics. Drets: Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com accedir, rectificar, suprimir les seves dades i altres drets a banasegur@banasegur.com. Informació Addicional: Pot ampliar la informació a l'enllaç de Política de Privacitat.
Finalidades: Responder a sus solicitudes y remitirle información comercial de nuestros productos y servicios, incluso por medios electrónicos. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus datos y demás derechos en banasegur@banasegur.com. Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad.
Contacta con nosotros

Esteu aquí

Assegurança sanitària amb cobertures per tots els problemes derivats de la salut en una sola pòlissa.

PÚBLIC OBJECTIU:

L’assegurança de salut col•lectiva és la modalitat més comú al nostre mercat. La particularitat més important d’aquesta assegurança és l’agrupament de diverses persones que reuneixen alguna característica que els agrupa ( per exemple, socis d’un club, treballadors d’una empresa, afiliats a una organització, deutors d’una institució financera o empresa, deutors d’un creditor, pares d’alumnes, etc). Un altre avantatge de les assegurances de salut col•lectiva és que en una sola pòlissa es poden assegurar a primes més baixes que les assegurances individuals.

El cost té en compte especialment diversos trams d’edat essent aquest la mitjana d’ edat promig del grup.

MODALITATS:

Assistència sanitaria amb quadre mèdic:

 • Es garanteix l’assistència mèdica, quirúrgica i hospitalària amb lliure elecció de facultatiu dins el quadre medic, amb cobertura de qualsevol prova complementària de diagnostic.
 • Hospitalització mèdica, pediàtrica i UVI il·limitada
 • Diàlisis il·limitada
 • Pròtesis (a més a més de la implantació es cobreixen els costos de pròtesis traumatològiques i cardiovasculars (malucs, marcapassos, vàlvules cardíaques, bypass) endopròtesis vasculars (stent). Cobertura de lents intra oculars en el tractament de cataractes.
 • Cirurgia plàstica per la reconstrucció de la mama després d’una mastectomia radical.
 • Cirurgia refractiva per laser (miopia amb franquícia)
 • Podologia (màxim 6 sessions/assegurat i any)
 • Ventiloteràpia, oxigenoteràpia ambulatòria i a domicili, transfusions de sang i plasma, foniatria, làser teràpia oftàlmica, nucleotomia percutània, quimioteràpia i cobaltoteràpia, oncologia, electroteràpia, diàlisis i ronyó artificial, litotrícia
 • Psicologia (màxim 20 sessions / assegurat i any)
 • Psicoteràpia, derivat de trastorns alimentaris (màxim 40 sessions/assegurat i any)

Assistència Sanitària amb quadre mèdic més reemborsament:

En cas d’hospitalització, l’assegurat pot elegir lliurement hospital o clínica, diferent dels concertats per la entitat, així com un quadre facultatiu aliè al quadre mèdic, dins dels capitals contractats.

Assistència mèdica dental:

 • Es garanteix l’assistència sanitària dental amb lliure elecció de facultatiu dins del quadre mèdic dental
 • Consultes de diagnòstic
 • Extracció de peces dentals
 • Exploracions radiològiques
 • Visites d’urgències
 • Fluoritzacions
 • Neteges bucals
 • Pressupostos

CARACTERÍSTIQUES:

 • Forma de pagament periodic
 • Primes mensuals, trimestrals, semestrals o anuals
 • Edat màxima de contractació fins els 65 anys
 • Mínim de 10 assegurats a la pòlissa.
 • Tots els assegurats han de ser treballadors, socis de la Pyme o autònoms o persones vinculades a algun tipus d’associació o club.