Esteu aquí

 • Assegurança de vida individual
  Producte de risc, que garanteix el pagament del capital pactat als beneficiaris, en cas de produir-se la mort de l’assegurat dins del període de cobertura.
  Llegeix més
 • Assegurança de vida col·lectiva
  Producte de risc, que garanteix el pagament del capital pactat als beneficiaris, en cas de produir-se la mort de l'assegurat dins del període de cobertura. En aquest cas hi ha únicament un prenedor però diferents assegurats.
  Llegeix més
 • Dipòsits a termini
  Dipòsit que garanteix cada any natural el tipus d’interès màxim que determini la DGSFP pel càlcul de les provisions matemàtiques i al mateix temps possibilita l’obtenció d’una rendibilitat via participació en beneficis.
  Llegeix més
 • PIAS (Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic)
  Assegurança de vida que garanteix per tota la duració del contracte un interès mínim més un interès addicional garantit per semestres naturals.
  Llegeix més
 • Pla de previsió assegurat (PPA)
  Producte que garanteix un tipus d’interès fins a la jubilació podent a més a més cobrir capitals addicionals de mort i invalidesa absoluta i permanent.
  Llegeix més
 • Pla de pensions
  És un producte financer d’estalvi que permet a l’inversor realitzar aportacions periòdiques per disposar d’un capital en el moment de la jubilació, en cas d’incapacitat o mort, perquè els beneficiaris puguin disposar del mateix.
  Llegeix més
 • Inversió
  Pla d’estalvi a vida sencera que combina l’alta rendibilitat dels fons d’inversió, amb la seguretat i la garantia d’una assegurança de vida on el prenedor assumeix el grau de risc de la inversió.
  Llegeix més
 • Pla de pensions d'ocupació
  El Pla de Pensions d’empreses és un sistema de previsió promogut per l’empresa a favor dels seus treballadors, amb la finalitat de satisfer unes prestacions determinades en cas de jubilació, mort o invalidesa.
  Llegeix més